Ogłoszenia duszpasterskie
17. 09. 2017 r. PDF Drukuj Email

Uroczystość patronalna Parafii Św. Faustyny Dziewicy

Przed 12 laty Ks. Arcyb. Stanisław Nowak ustanowił na Osiedlu Słonecznym Parafię Św. Faustyny Dziewicy i otrzymaliśmy wspaniały dar - peregrynacyjny obraz Jezusa Miłosiernego poświęcony przez św. Jana Pawła II.

Ten rok to rok jubileuszu 10 lecia wprowadzenia do naszej parafii figury Matki Bożej Ludźmierskiej, Matki Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za ten wspaniały dar górali.

W naszej parafii uroczystości odpustowe odbędą się w niedzielę, 8 października.

Uroczystość Odpustową rozpoczniemy modlitwą Różańcową o g. 11.30 a o g. 12.00 rozpoczniemy uroczystą Mszę św. której będzie przewodniczył Ks. Kustosz Ludźmierskiego Sanktuarium Ks. kan. Jerzy Filek. Będzie nam także towarzyszyć delegacja górali z Ludźmierza i Rabki.

Przygotowaniem do tych uroczystości będzie Nowenna do Bożego Miłosierdzia, którą rozpoczniemy 25 września.

Zapraszamy także na g. 15.00, na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.Serdecznie zapraszamy na te uroczystości Wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia i Św. Faustyny.

"Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie"

Dz. 48

 
Modlitwa o błogosławieństwo w budowie kościoła Św. Faustyny Dziewicy w Częstochowie PDF Drukuj Email

Wszechmogący Boże. Ojcze Miłosierdzia, Ty przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś Go trwałym fundamentem swojego Królestwa. Spraw Boże, prosimy pokornie, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej miłości i mądrości mogli wybudować kościół - Dom Boży - ku chwale Twojego imienia i dla naszego pożytku doczesnego i wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
10. 09. 2017 r. - 23 Niedziela Zwykła PDF Drukuj Email

"Krzyż ogarnia całą naszą ziemię, od Tatr po Bałtyk, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na Miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujemy Bożej Opatrzności, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie."

św. Jan Paweł II

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

od 10 września - możliwość zgłaszania kandydatów i przyjmowanie kandydatur przez ks. proboszcza                              do 7 października

Wymogi wobec kandydatów:

- ukończone 18 lat

- po przyjęciu sakramentu bierzmowania

- czynnie uczestniczy w życiu parafii

- jest znany z zasad życia zgodnego z etyką katolicką

Zgłoszenia należy złożyć pisemnie na ręce ks. proboszcza.

7 października - zamknięcie listy kandydatów.

8 października - podanie zgłoszonych nazwisk do wiadomości publicznej

15 października - przeprowadzenie wyborów w parafiach.

Po Mszy św. każdy z głosujących/musi być pełnoletni/ oddaje 2 głosy na liście do głosowania stawiając przy wybranym kandydacie znak "X"

22 października - ukonstytuowanie, zaprzysiężenie oraz ogłoszenie rady w parafii.

"Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie" Ps 95